O nás

„Se službami firmy jsem byla nadmíru spokojena. Vymalování dětského pokoje předčilo všechna má očekávání. Určitě vřele doporučuji všem!”

Martina, Liberec

„Lorem ipsum se službami firmy jsem byla nadmíru spokojena. Vymalování dětského pokoje předčilo všechna má očekávání. Určitě vřele doporučuji všem!”

Adriana, Praha

„Se službami firmy jsem byla nadmíru spokojena. Vymalování dětského pokoje předčilo všechna má očekávání. Určitě vřele doporučuji všem!”

Martina, Liberec

Transparency International je součástí největší mezinárodní nevládní organizace zaměřené na problematiku korupce. Mapujeme stav korupce v České republice a aktivně přispíváme k jejímu omezování. Dlouhodobě se věnujeme boji proti korupci ve sportu, jak na národní, tak i mezinárodní úrovni.


Co už máme za sebou?

Sledujeme efektivní využití rozpočtů

Zmapovali jsme toky peněz do sportu z rozpočtu obcí a krajů, tedy stovky milionů, které často mizí v netransparentním procesu přerozdělování.

Navazujeme mezinárodní spolupráci

Naši berlínští kolegové vydali v minulém roce “Global Corruption Report: Sport“, publikaci obsahující více než 60 příspěvků předních odborníků v oblasti korupce a sportu z řad sportovních organizací, vlád, sponzorů, sportovců, příznivců, akademické obce a široce zastoupených protikorupčních hnutí. Tato publikace je silným zdrojem poznatků a inspirace pro práci v této oblasti.

Zapojujeme do dění občany

V České republice již druhým rokem provozujeme Etickou linku v hokeji ve spolupráci s Českým svazem ledního hokeje (ČSLH) a občanskou iniciativou Loveckorupcniku.cz. Podíleli jsme se i na spuštění certifikace hráčských agentů ČSLH.

Vedeme k zodpovědnosti i další instituce

Pokračujeme v navázané spolupráci s Českou unií sportu, Českým olympijským výborem, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a dalšími zainteresovanými subjekty. Schůzky a konzultace nám umožňují podílet se aktivně na formování sportovního prostředí u nás.

Soustředíme se na velké korupční kauzy

Monitorovali jsme kauzy týkající se organizací FIFA a Mezinárodního olympijského výboru v souvislosti s korupčními skandály resp. nesrovnalostmi v souvislosti s přidělováním pořadatelství velkých sportovních akcí.

Jsme součástí diskuze

Na veřejných diskuzích a konferencích jsme již několikrát spojili zástupce státní správy, střešních sportovních organizací, klubů ale i akademiků a odborné veřejnosti.

Kontakt

Transparency International – Česká republika, o.p.s.
Sokolovská 260/143
180 00 Praha 8
tel.: +420 224 240 895
e-mail: sport@transparency.cz
web: www.transparency.cz
Transparentní dárcovský účet TI: 2100385154/2010

Partneři

Saatchi & Saatchi