FAČR a (vnitřní) transparentnost

Publikováno: 29. 8. 2017

Na počátku května proběhla v sídle Fotbalové asociace České republiky (FAČR) důkladná razie, při které byl zadržen a později vzat do vazby fotbalový boss Miroslav Pelta. K podvodům a ovlivňování přidělování dotací se vyjádřili snad už úplně všichni, fotbalovými komentátory počínaje, politiky konče. Nechystám se k tomuto tématu přidat další komentář, chci se zaměřit na samotné fungování fotbalové asociace.

Bude na výplaty?

MŠMT prakticky okamžitě stoplo přísun peněz do FAČR. „Jsme ve složité situaci, naše cash flow je v tuto chvíli problematické,“ řekl pro iDnes.cz k aktuální situaci Rudolf Řepka, generální sekretář FAČR. V konečném důsledku může dojít k tomu, že FAČR nebude mít na výplaty zaměstnanců. A tento scénář se čím dál tím víc blíží, jelikož hlavní sponzoři neskrývají znepokojení a hrozí odchodem nebo, v případě ePojisteni.cz, už k rozvázání spolupráce skutečně došlo. Vyvstává otázka: je to spravedlivé? Jak vlastně FAČR s penězi hospodaří?

Obviněným žádné peníze

Začněme důvodem pro finanční nesnáze FAČR. Státní dotace do sportu se člení do dvou hlavních skupin: investiční a neinvestiční. Neinvestiční se ještě dále dělí na dalších 10 programů. Skandály a podezření se týkají obou skupin dotací. Rozhodnutím ministryně byly zrušeny Program III – Činnost sportovních organizací a Program V – Činnost sportovních svazů. Ty právě mj. „živí“ i zaměstnance FAČR. Zpočátku to vypadalo, že FAČR žádné dotace dostávat nemůže, protože je jakožto právnická osoba obviněná spolu s Peltou a náměstkyní MŠMT Simonovou Kratochvílovou, nicméně 25. května ministryně Valachová uvedla, že s ohledem na presumpci neviny může nadále FAČR žádat o dotace. Z mého pohledu je to správné rozhodnutí. Zástupci FAČR neustále opakují, že hlavní vina je na straně ministerstva, které nedostatečnými kontrolními mechanismy umožnilo rozdělovat dotace na schůzkách v soukromém bytě v centru Prahy. Na druhou stranu byl Miroslav Pelta předsedou FAČR a ať se to činovníkům asociace líbí nebo ne, na těchto schůzkách fotbalovou asociaci zastupoval.

Informační systém FAČR

Tento blog nese název FAČR a (vnitřní) transparentnost. Co si pod tím představit? V podstatě jde o to, do jaké míry FAČR hospodaří s penězi transparentně, jaké kontrolní mechanismy má nastavené a jak je otevřený veřejné kontrole. V polovině června jsem se zúčastnil schůzky v sídle FAČR na Strahově, kde jsme právě výše jmenované okruhy probírali. Fotbalová asociace v červenci roku 2015 spustila nový Informační systém (IS), který přesunul většinu administrativních úkonů do online sféry. Například rozhodčí již nedostávají peníze po zápase od domácích, ale z IS si stáhnou fakturu, kterou poté doloží ve svém účetnictví. Online se řeší i přestupy, platba členství a mnoho dalších operací. Systém řadu věcí ulehčil, zrychlil a zprůhlednil. Já, jakožto nečlen FAČR, si mohu prohlédnout zápisy o utkání mého místního fotbalového klubu a to od nejmladších kategorií až po A mužstvo. Musím přiznat, že jsem byl z celého systému mile překvapen, jelikož je na poměry českého sportu opravdu na úrovni. Funguje svižně, je intuitivní a navíc stál jen zlomek toho, kolik podobné projekty stojí státní správu. FAČR se rozhodl IS pronajímat i jiným svazům, zatím se však setkal s nízkou odezvou. Je to škoda, kdyby totiž obdobné systémy fungovaly napříč českým sportem, posunuli bychom se zase o velký kus dopředu.

Přesuneme se ke kontrolním mechanismům. Fotbalová asociace využívá k rozdělování dotačních prostředků údaje z IS. Jedná se konkrétně o počet členů (např. daného klubu), počet aktivních členů do 18 let, počet aktivních členů nad 18 let a počet odehraných zápasů v okrese či kraji. Tyto údaje se dají velmi rychle dohledat v IS a jako klíče jsou jasné a nedají se ovlivnit. I kdyby k tomu náhodou došlo, FAČR uzavírá se spolky smlouvu, podle níž je veškerá odpovědnost přesunuta na bedra spolkům, navíc v každém okrese a kraji fungují komise, které mohou čerpání peněz zkontrolovat. Nicméně část peněz stále přerozděluje Výkonný výbor FAČR. Možná by se do budoucna mohly určit další klíče, které by lidský faktor z rozhodování o přidělení či nepřidělení peněz úplně odstranily nebo minimalizovaly.

Veřejná kontrola

Oslím můstkem se dostávám k poslednímu důležitému tématu a to k veřejné kontrole. Již na debatě Transparency International „Nejsou míče jako míče aneb o korupci ve fotbalových asociacích“ z úst Generálního sekretáře FAČR zaznělo, že FAČR zřídí transparentní účet pro prostředky přijaté z Programu V, kde si každý bude moci zjistit, jak fotbalová asociace s těmito penězi nakládá. Tento záměr schválil Výkonný výbor FAČR na zasedání 27. června 2017. Kromě toho členové Výkonného výboru přijali návrh, který umožní hostům účastnit se jednání Výkonného výboru. Podle mých informací by mělo jít o partnery fotbalové asociace. FAČR se chce více otevřít veřejnosti a toto je jednoznačný signál, že to začíná myslet vážně. Vždy jsem tvrdil, že partneři, chcete-li sponzoři, mají největší moc v profesionálním sportu, jelikož peníze jsou pokaždé až na prvním místě. Právě oni by měli svoje peníze ve sportu více kontrolovat a tlačit na vyšší míru transparentnosti.

Takže ano, FAČR dělá některé věci dobře. Bohužel jsou tu stále nedostatky a popravdě nevíme, jak se vlastně vyvine celá dotační kauza. Zatím je FAČR jako právnická osoba obviněna a co bude dál, je ve hvězdách. I když vidím, že IS funguje velmi dobře a znám schopné lidi z vedení asociace, tak stále je v organizaci řada negativních věcí. Ryba smrdí od hlavy a fotbalová hlava opravdu páchne. I kdyby Roman Berbr udělal pro fotbal první poslední, tak pro mě to pořád bude bývalý člen StB (který se tím ještě chlubí) a tudíž naprosto neakceptovatelná osoba v čele organizace jako je FAČR. Dokud se fotbalová asociace těchto lidí nezbaví, tak se obávám, že si srdce fotbalových fanoušků nezíská.

 

Autorem blogu je Jakub Vaníček, analytik TI ČR.

Kontakt

Transparency International – Česká republika, o.p.s.
Sokolovská 260/143
180 00 Praha 8
tel.: +420 224 240 895
e-mail: sport@transparency.cz
web: www.transparency.cz
Transparentní dárcovský účet TI: 2100385154/2010

Partneři

Saatchi & Saatchi