FAČR bude volit nové vedení. Představujeme oblasti, které nesmí být opomenuty, aby v Česku bylo transparentní fotbalové prostředí

Publikováno: 27. 5. 2021

Ilustrační fotografie z valné hromady FAČR | zdroj: iRozhlas.cz

Fotbalová asociace České republiky (FAČR) bude 3. června 2021 hlasovat na valné hromadě o novém vedení. Jedná se o přelomové volby, které mohou nastartovat tolik potřebnou změnu v rámci fotbalového prostředí v Česku, jež je zatíženo celou řadou korupčních kauz souvisejících nejen s uplácením rozhodčích, ale především s netransparentním přerozdělováním sportovních dotací. 

FAČR je jedna z největších neziskových organizací u nás, kterou stát dotuje z veřejných prostředků 550 miliony korun ročně. Transparency International (TI) řadu let monitoruje a analyzuje přerozdělování financí z kapes daňových poplatníků plynoucích do sportu a dále také upozorňuje na korupční kauzy.

Největším problémem FAČR jsou dlouhodobě neřešené systémové problémy týkající se hospodaření a dále nedostatečné compliance mechanismy, které by pomohly předcházet korupčním rizikům. Díky tomu mohou vyvolení bafuňáři ve spolupráci se zkorumpovanými úředníky roky zákulisně ovlivňovat, komu a kam potečou dotace, a tak si mimo jiné předcházet delegáty. Ti se posléze podílí na chodu asociace a na samotném hlasování. 

„Je třeba, aby se předvolební debata nevedla jen o tom, jak pozvednout výkony fotbalové reprezentace nebo jak nastavit profesionální fotbal v Česku v první, potažmo druhé lize. Fotbal má klíčovější a závažnější problémy, které musí být řešeny koncepčně a programově. Mezi ně patří právě nastavení transparentního financování, systém kontroly a nulová tolerance klientelismu a korupce,“ říká Petr Leyer, ředitel TI.

„Při správném postupu a nepodcenění těchto stěžejních oblastí pak může z nového procesu benefitovat jak fotbalová mládež, tak amatérští hráči a kluby, kteří tvoří základnu českého fotbalu,“ dodává.

Za současnou nelichotivou situaci ale nemůže jen FAČR jakožto příjemce a alokátor dotací. Další instituce, tentokrát státní, které nezvládají svou roli, jsou Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT), resp. Národní sportovní agentura (NSA), která je nyní za oblast sportu zodpovědná.

Oba úřady shodně nebyly schopny nastavit hospodárný a transparentní systém přerozdělování a kontroly dotací. To bezpochyby stálo mimo jiné místo Milana Hniličku (za ANO), teď již bývalého předsedu NSA. Hnilička byl spíše PR tváří úřadu než jeho skutečným profesionálním předsedou. Nyní jej nahradil Filip Neusser, který má dle jeho vyjádření oblast transparentního financování českého sportu za jednu z priorit. 

Jak zní tedy strategie na zlepšení?

Předně je třeba vyjádřit kategorické odmítnutí prostředí, které roky v ČR panuje a které si fotbal bere jako rukojmí pro své osobní obohacení. Je třeba od základu přenastavit poměry a vztahy, které budou do budoucna stát na pilířích jako podpora a rozvoj fotbalu od nejnižších pater až po reprezentaci, snaha o podporu a rozvoj mládeže, vymýcení korupce, zákulisních dohod a klientelismu, hospodárné a transparentní financování nebo etické a morální jednání a vystupování.

TI proto představuje 8 klíčových otázek, které by měli kandidáti do vedení Fotbalové asociace České republiky zodpovědět, aby tím ukázali, že o výše uvedené budou v případě zvolení usilovat: 

  • Jak obecně vrátit fotbalovému prostředí ztracenou důvěryhodnost?
  • Jak transparentně a otevřeně vůči členům FAČR a vůči veřejnosti prezentovat nakládání s prostředky FAČR jak sponzorskými nebo členskými, tak především těmi veřejnými?
  • Jaké účinné a konkrétní protikorupční a compliance mechanismy je třeba ve fotbalovém prostředí zavést a na jakých úrovních?
  • Je podle Vás kontrolní systém v rámci FAČR nastaven dostatečně efektivně? Pokud ne, co je třeba napravit a v jakém rozsahu (jaké prvky kontroly zavést)?
  • Je Vaším záměrem změna stanov FAČR? Případně v jakém rozsahu?
  • Jaký je Váš postoj k současnému vedení FAČR? Kdo by měl v rámci FAČR pokračovat a v jakých rolích?
  • Jsou Vaším záměrem změny v komisi rozhodčích?
  • Plánujete více a soustavně pracovat s rozhodčími na všech úrovních soutěží tak, aby nedocházelo k podezřením z korupce a ke korupčním skandálům z minulosti? Případně jakým způsobem?

„Fotbal v Česku bude mít příští týden možnost, jak změnit zastaralé, neprogresivní a především zkorumpované poměry. Kandidáti na předsedu i do Výkonného výboru asociace by měli být schopni odpovědět na naše otázky ohledně transparentnosti a budoucího rozvoje fotbalu u nás. Považujeme to za klíčové pro hospodárné, efektivní a transparentní řízení organizace,“ apeluje vedoucí komunikace TI David Kotora. 

„Je třeba plně využít nabízenou příležitost k nové budoucnosti fotbalu v Česku. Příležitost, aby o jednom z nejpopulárnějších sportů u nás přestali rozhodovat nikým nevolení zákulisní hráči a trestně stíhaní bafuňáři,“ doplňuje.

Valnou hromadu FAČR budeme v TI sledovat a následně po volbě přineseme komentář a hodnocení v rámci našeho podcastu Stošestka.

(Aktualizace ze dne 1. června 2021) Petr Fousek, kandidát na předsedu Fotbalové asociace ČR (FAČR), nám v úterý 1. června 2021 zaslal odpovědi na otázky, které TI výše veřejně vznesla. Zveřejňujeme také program pana Fouska, na který odkazuje v jeho reakci.

Kontakt

Transparency International – Česká republika, o.p.s.
Sokolovská 260/143
180 00 Praha 8
tel.: +420 224 240 895
e-mail: sport@transparency.cz
web: www.transparency.cz
Transparentní dárcovský účet TI: 2100385154/2010

Partneři

Saatchi & Saatchi