Nefunkční systém financování sportu nahrává manipulacím. TI to chce změnit

Publikováno: 21. 8. 2017

 

Korupční víceboj | zdroj: TI

English translation | Anglický překlad Vlajka Velké Británie

Transparency International Česká republika (TI) oficiálně spouští kampaň za čistší a transparentnější sportovní prostředí pod názvem „Korupční víceboj“. Reagujeme tak nejen na dlouhodobé nekoncepční a nesystémové financování sportu v České republice.

 

Komunikační páteří celé kampaně je videospot, který ilustruje negativní dopady korupce a nekalostí v rámci sportovního prostředí. Role komentátorů této speciální akce se zhostili ti nejpovolanější, a to Petr Čtvrtníček s Jiřím Lábusem. Hlavní postavu „bafuňáře“ ztvárnil herec Ondřej Malý.

 

Reprezentanti štafety

Nedílnou součástí kampaně jsou také sportovci a osobnosti se sportem spojené, kterým není lhostejné fungování sportu v ČR a kteří se proto zapojili do štafety podporující aktivity TI. Snahou je tak nejen upozornit na negativní dopady korupce, ale také vyslat jasný signál odborné veřejnosti, funkcionářům a politikům, že je konečně potřeba systém změnit a vytvořit transparentní prostředí a do diskuze o změnách zapojit i širokou veřejnost.

Do štafety se již zapojili: badmintonista Petr Koukal, herec a režisér Jakub Štáfek, hokejisté David Pastrňák a Martin Hanzal, plážová volejbalistka Kristýna Hoidarová Kolocová a herci Petr Čtvrtníček a Jiří Lábus.

„Být součástí tohoto projektu pro mě bylo inspirativní a také zásadní. Myslím, že je důležité, aby se společnost dozvěděla o poměrech, které panují ve financování sportu. Věřím ve správný vliv a dosah zúčastněných známých tváří sportovního světa, které budou dále motivovat ostatní k větší otevřenosti, férovosti a transparentnosti. Přeji kampaní, aby byla úspěšná a výsledky se projevily v reálném životě a peníze putovaly tam, kde je skutečně potřeba,“ dodává designér Roman Kvita, který vytvořil štafetový kolík pro naši kampaň.

 

Reprezentanti štafety | zdroj: TI

Systémové změny, osvěta a řešení kauz

TI se oblasti sportu a zejména jeho financování věnuje dlouhodobě a její aktivity stojí na třech pilířích. Opakovaně jsme poukazovali na potřebu systémové změny dotační politiky a její následné kontroly ze strany Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Nezabýváme se však jen financováním sportu na úrovní celostátní, ale i na úrovni lokální. V loňském roce jsme představili analýzu „Financování sportu statutárními městy a kraji“. Analýza byla provedena na základě dotazníkového průzkumu všech krajů České republiky a 13 statutárních měst. Zaměřili jsme se na vzájemnou provázanost poskytování dotací do sportu, koncepčnost a transparentnost vynakládaných prostředků.

Kromě toho spolupracujeme s některými svazy na zlepšení jejich interních procesů a přenastavování vnitřních pravidel, včetně školení vybraných skupin pracovníků.

V neposlední řadě řešíme konkrétní kauzy a podněty. Aktuálně se zabýváme především kauzami dotačními, a to i ve spolupráci s orgány činnými v trestním řízení. „Obdrželi jsme podnět o možné manipulaci s dotacemi rozdělovanými jedním větším územním samosprávným celkem. Po zjištění podrobností a shromáždění všech dostupných informací jsme dospěli k názoru, že existuje důvodné podezření za spáchání trestného činu. Vše jsme následně předali orgánům činným v trestním řízení. V současné době probíhá vyšetřování,“ vysvětluje Petr Leyer, právník TI.

Obrátit se na nás může každý prostřednictvím online formuláře na kampaňovém webu korupcniviceboj.transparency.cz. Hokejové prostředí už zlepšujeme třetím rokem ve spolupráci s Českým svazem ledního hokeje v rámci „Etické linky v hokeji“.

Naše výstupy a zkušenosti potvrzují, že současný systém vytváří ideální prostředí pro zneužívání dotační podpory a kvalitní uchopení koncepce financování sportu viditelně chybí.

Jakub Štáfek, herec a režisér, Sylvie Kloboučková a Petr Leyer, právníci TI, hovoří o kampani Korupční víceboj na tiskové konferenci | zdroj: TI

Budoucnost transparentního sportu – zprostředkování dialogu

„Ve sportu a jeho financování figuruje obrovské množství různých subjektů s naprosto odlišnými zájmy a metodami práce. Jedním z našich hlavních cílů je komunikovat se všemi zainteresovanými a snažit se přinést do debaty nad správným nastavením systému nezávislý pohled oproštěný od jakýchkoli partikulárních zájmů. Chceme, aby byl systém dlouhodobě udržitelný, předvídatelný a transparentní,“ říká Sylvie Kloboučková, právnička TI.

Z těchto důvodů chceme iniciovat prostor pro funkční a legitimní dialog mezi politiky, úředníky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, samosprávami, a sportovními organizacemi. Samozřejmostí je i zapojení veřejnosti. Aktuálně vnímáme nedostatečnou koordinaci a komunikaci zainteresovaných subjektů jako jednu ze zásadních překážek.

Nadále budeme pokračovat v monitorování sportovního prostředí, jeho změn a potřeb a na základě vlastní expertízy budeme přinášet souhrn doporučení.

Nedopusťme, aby se korupce stala sportovní disciplínou! korupcniviceboj.transparency.cz | zdroj: TI

Kampaní upozorňujeme na tři oblasti, kterým se ve snaze o zlepšení sportovního prostředí a jeho financování věnujeme:

  • nerovné financování a netransparentní přerozdělování veřejných peněz plynoucích do sportu;
  • manipulace s výsledky a sázkařský průmysl zasahující do zápasů, včetně práce s oznamovateli takovéto nekalé činnosti;
  • velké kauzy na mezinárodní úrovni v rámci sítě TI, skandál ve FIFA nebo organizace velkých mezinárodních akcí.

 

TI spolupracuje se silnými hráči

Za férovější a transparentnější sport se vedle nás postavilo hned několik posil. Profesionálové z reklamní agentury Saatchi&Saatchi Praha s námi od začátku promýšlí detaily kampaně, vizuály a také samotný videospot.

„My v Saatchi&Saatchi Praha jsme všichni sportovci tělem i duší, i když mnozí spíše židlí, a proto se pro nás spolupráce s Transparency International stala doslova srdeční záležitostí. Vytvořili jsme proto kampaň, která jak pevně věříme, pomůže s nadsázkou a humorem upozornit na dlouhodobé nešvary i systémové problémy ve financování sportu. Netransparentní a nekoncepční rozdělování peněz i všudypřítomná korupce totiž nejsou bolestí pouze vrcholového sportu a velkých klubů, ale prorůstají i na tu nejnižší úroveň, kde by sport měl být především zábavou. Nedopusťme, aby se korupce stala sportovní disciplínou! Bojujme proti ní se vtipem a nadhledem, avšak se vší urputností a vervou,“ říká Tomáš Löbel, Managing Director Saatchi&Saatchi Praha.

Filmaři ze společnosti Boogiefilms v čele s režisérem a hercem Jakubem Štáfkem se vrhli na realizaci a produkci klipu. „Když točím něco zadarmo, je důležité, aby mi projekt dával smysl. Což je tento případ. Ke sportu mám blízko a není mi lhostejné, co se v něm děje. Proto jsem pomohl TI a na tuto problematiku také upozornil,“ doplňuje Jakub Štáfek.

Naše nevládní organizace tuto kampaň financuje z vlastních prostředků, které jsou zárukou nestrannosti a vyváženosti. Proto se také obracíme na širokou veřejnost s žádostí o dárcovskou podporu, která nám umožnuje efektivně bojovat proti korupci ve sportu. Zapojit se můžete na webu korupcniviceboj.transparency.cz nebo prostřednictvím portálu Darujme.cz.

korupcniviceboj.transparency.cz

www.transparency.cz

 

Ke stažení 

Videospot: Korupční víceboj

Reprezentanti štafety

Making of: Štafetový kolík

 

Podívejte se, jak média informují o naší tiskové konferenci

Český rozhlas – Transparency International spouští kampaň proti korupci ve sportu

iRozhlas – Korupční víceboj není disciplína. Transparency International satirickým videem volá po změně ve sportu

Sport.cz – Čtvrtníčkův víceboj: Korupční štafeta, vyčůranost a fenomenální odklon! TI spouští kampaň

iSport.cz – Začíná kampaň Korupční víceboj. Klip uvádějí Čtvrtníček a Lábus

Aktuálně.cz – „Lavi“ chystal reklamu s reprezentací, ale škrtli ho. Tak natočil protikorupční klip se Čtvrtníčkem

Týden.cz – Transparency International jde proti korupci ve sportu

EuroZprávy.cz – Lábus s Čtvrtníčkem moderují korupční víceboj, video upozorňuje na machinace ve sportu

Czech Radio – New campaign cries foul on corruption in sport

Radio Praha – Satirou ke změně financování sportu

Radio Prague – Transparency International declare la guerre a la corruption dans le sport

Media Guru – Transparency má kampaň se Čtvrtníčkem a Lábusem

 

Kontakt pro média 

Sylvie Kloboučková

právnička TI

E: klobouckova@transparency.cz

M: +420 777 815 469

 

Transparency International ČR

Mapujeme stav korupce v České republice a aktivně přispívá k jejímu omezování, a to jako součást mezinárodní sítě Transparency International. Zapojujeme občanskou společnost, soukromou sféru i státní sektor do široké diskuse o dobrém vládnutí.

Těžíme z dlouholeté nadnárodní praxe a know-how v nastavování protikorupčních programů a strategií. Prostřednictvím projektů aktivně přispívá k iniciování systémových změn.

Pro veřejnost provozujeme bezplatnou právní poradnu, na kterou se ročně obracejí stovky klientů z celé republiky.

Naše investigativa uvádí korupční případy do pohybu. Rozběhli jsme např. kauzy v Lesích ČR a také v Dopravním podniku hlavního města Prahy. Rozkrýváme pavučiny politiků a podnikatelů zneužívajících EU fondy, např. kolem ROP Severozápad.

Kontakt

Transparency International – Česká republika, o.p.s.
Sokolovská 260/143
180 00 Praha 8
tel.: +420 224 240 895
e-mail: sport@transparency.cz
web: www.transparency.cz
Transparentní dárcovský účet TI: 2100385154/2010

Partneři

Saatchi & Saatchi