Rejstřík sportovců a sportovních zařízení jako zásadní téma k diskusi aneb kulatý stůl pořádaný Transparency International ČR

Publikováno: 23. 10. 2017

„Kulatý stůl ke sportovnímu rejstříku“ | zdroj: TI

Jednou z aktivit TI, v rámci sportovní kampaně Korupční víceboj, je zprostředkování dialogu mezi různými subjekty ze sportovního prostředí. V poslední době jsme zaznamenali ve sportu nejistotu týkající se rejstříku sportovců a sportovních zařízení, které má Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy (MŠMT) zavést do poloviny příštího roku.

Vzájemný dialog mezi sportovním prostředím a MŠMT vnímáme jako zásadní, proto jsme se rozhodli uspořádat v úterý 10. října „Kulatý stůl ke sportovnímu rejstříku“, na kterém se právě zástupci sportovního prostředí s MŠMT měli možnost setkat.

Naše pozvání přijali Petra Tipková (MŠMT), Pavel Kaňka (MŠMT), Jiří Noha (MŠMT), Soňa Fáberová (Magistrát hlavního města Prahy),  Dana Šachová (Magistrát hlavního města Prahy), Liběna Šrámková (Český svaz házené), Jiří Kejval (Český olympijský výbor), Ladislav Malý (Česká unie sportu), Tomáš Reif (Autoklub ČR), Ivan Ivančo (Ústřední automotoklub ČR), Oldřich Vaníček (Ústřední automotoklub ČR), Petr Syrový (Česká obec sokolská), Apolena Ondráčková (Transparency International). Debatu moderovala Sylvie Kloboučková (Transparency International).

Z jednání vyplynulo, že MŠMT si je vědomo své povinnosti rejstřík v polovině příštího roku spustit. Nyní vyhodnocuje možnosti jak rejstřík pořídit (soutěžit, zajisti vlastními zdroji, využít některý ze stávajících rejstříků). Rozhodnout by se mělo v několika nejbližších dnech. Co se týká praktického fungování, nejpravděpodobnější je varianta, že data do rejstříku budou dodávat sportovní svazy. To však vyžaduje precizní sjednocení přístupu svazů k delegovaným údajům. Tento systém naráží i na blížící se novou právní úpravu, která zpřísňuje nakládání s osobními údaji (tzv. GDPR[1]). Domluvilo se, že Český olympijský výbor bude koordinovat zřízení pracovní skupiny, která se bude věnovat GDPR ve sportovním prostředí. MŠMT přislíbilo poskytnout ze svých řad právníka, který bude k dispozici.

Pro MŠMT je velkou výzvou zpracovat rejstřík včas a kvalitně, aby se nejednalo jen o formální splnění zákonné povinnosti, ale o kvalitní nástroj sloužící zejména k efektivnímu přerozdělování dotací.

Tímto děkujeme MŠMT za otevřenost a vstřícný postoj k diskusi a všem přítomným za účast, aktivitu a názory.

 

[1] Nařízení EU o ochraně osobních údajů (angl. General Data Protection Regulation neboli GDPR)

Kontakt

Transparency International – Česká republika, o.p.s.
Sokolovská 260/143
180 00 Praha 8
tel.: +420 224 240 895
e-mail: sport@transparency.cz
web: www.transparency.cz
Transparentní dárcovský účet TI: 2100385154/2010

Partneři

Saatchi & Saatchi