V TI usilujeme o dlouhodobou koncepci financování sportu

Publikováno: 22. 9. 2017

Seminář s názvem „Je sport dětí ve veřejném zájmu v Poslanecké sněmovně České republiky | zdroj: TI

V Poslanecké sněmovně České republiky proběhl seminář s názvem „Je sport dětí ve veřejném zájmu“. Do panelu řečníků byla pozvána i Transparency International, která byla oslovena poslancem Jiřím Holečkem, předsedou podvýboru pro mládež a sport.

Hlavním účelem semináře bylo vytyčit problematické aspekty sportování mládeže, mezi které patří například i mezery ve způsobu státního kofinancování sportu pro děti. Za TI vystoupila na semináři Apolena Ondráčková, která mimo jiné uvedla, že do sportu míří každoročně stále větší objem státních peněz,  nicméně značná část z nich nedoputuje do cílové destinace tj. mladý sportovec. Program VIII je jediným dotačním programem, který obdrží přímo sportovní klub pro své členy, avšak aby mohl tento program fungovat na 100%, bylo by kýžené vytvořit rejstříky sportovců, na základě kterých by se finance rozdělovaly.

TI dlouhodobě usiluje o to, aby mělo nejen Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT), ale i kraje a obce dlouhodobou koncepci sportu, průhledné dotační programy se smysluplnými indikátory a dostatek odborné znalosti sportovního prostředí, aby mohly efektivně a především spravedlivě přerozdělovat finance do sportu.

Kontakt

Transparency International – Česká republika, o.p.s.
Sokolovská 260/143
180 00 Praha 8
tel.: +420 224 240 895
e-mail: sport@transparency.cz
web: www.transparency.cz
Transparentní dárcovský účet TI: 2100385154/2010

Partneři

Saatchi & Saatchi